Storitve

Sodelujmo za napredek.

Za vsakega posameznika in družbo je zelo pomembna dobra informacija, kvalitetna analiza, strokoven pristop in uspešno zaključen posel. To pa je ravno tisto kar pridobite, če postanete naš poslovni partner.

Z dobrim poznavanjem finančnih trgov, dolgoletnimi izkušnjami, kvalitetnimi informacijami in analizami omogočamo našim poslovnim partnerjem vpogled v vrsto možnosti, ki jih ponujajo ti trgi.

Za vas opravimo

 • raziskavo finančnih trgov – trg denarja, trg vrednostnih papirjev, trg terjatev in obveznosti
 • celovito analizo posameznih trgov z namenom pridobitve najustreznejšega vira financiranja
 • celovito analizo posameznih trgov in predložitev optimalnega portfelja naložb v danem trenutku
 • vzpostavimo kontakte in pripravimo ponudbe ter opravimo druge aktivnosti za pridobitev vira financiranja
 • svetujemo različne oblike naložb, pripravimo pogodbe, uredimo instrumente zavarovanja, spremljamo tekoče poslovanje in likvidnost posojilojemalca ter poskrbimo za vračilo
 • vodimo vas skozi razpise in vam pripravimo vso dokumentacijo za pridobitev subvencij ali povratnih sredstev
 • tekoče spremljamo dogajanja na trgu vrednostnih papirjev in vas obveščamo o tekočih spremembah ter stanju vaših naložb
 • na podlagi vašega naročila izvajamo verižne kompenzacije
 • odkupimo vaše terjatve ali poiščemo nadomestnega kupca

Cena naših storitev je individualna in je odvisna od vrste in obsega storitev.

Spodaj si lahko preberete več o naših storitvah.

Odkup terjatev

Zaradi nepredvidenega izpada prihodkov ali povečanega obsega naročil lahko vaše podjetje zaide v likvidnostni deficit. Z odkupom vaših terjatev vam nudimo enostavno rešitev za boljšo likvidnost in lažje planiranje denarnega toka.

Vaše terjatve na slovenskem trgu, za katere ste že izdali račun in imajo valuto plačila daljšo od enega meseca, odkupimo in vam že ob podpisu pogodbe nakažemo bruto znesek terjatve zmanjšan za stroške financiranja odkupa. Stroški so odvisni od kvalitete terjatve in znašajo povprečno 1,8% (brez DDV) mesečno od bruto zneska terjatve.

Prednosti financiranja terjatev:

 • denar prejmete takoj ob podpisu pogodbe
 • uredite si finančni tok
 • možnost daljših plačilnih rokov za kupce
 • izkoriščanje popustov na takojšnje ali predčasno plačilo svojim dobaviteljem
 • financiranje se ne pojavlja kot obveznost v bilanci

 

Postopek odkupa terjatev je razmeroma enostaven. Pošljite nam povpraševanje, ki vsebuje specifikacijo terjatev, na podlagi katerega vam pripravimo ponudbo. V primeru ko s kupcem sodelujete dolgoročno, je tudi naše sodelovanje lahko dolgoročne narave.

 

Odkup terjatev kot naložba

Terjatve lahko služijo kot zavarovanje za posojilo (plasma), lahko pa terjatve tudi odkupite. Običajno so to kvalitetne terjatve, ki imajo daljši plačilni rok. Dobiček, ki ga ustvarite pri odkupu terjatev je enak ali boljši kot velja za plasmaje. Odvisen je od kvalitete in ročnosti terjatev in se giba med 1,5% in 2% mesečno.

Kompenzacije

Imate veliko obveznosti, ki vas bremenijo in na drugi strani terjatve, ki jih ne morete unovčiti. Problem lahko rešimo skupaj z negotovinskim pobotom. S pomočjo verižnih kompenzacij vam kot upniku pomagamo hitreje priti do denarja, ali kot dolžniku, da se rešite bremena plačil.

Kako potekajo verižne kompenzacije

Postopek je enostaven. Posredovati nam morate podatke o terjatvah do svojih kupcev in se opredeliti, katere obveznosti želite pobotati. Mi vam bomo pripravili verižno kompenzacijo, ki jo morate na koncu samo še potrditi.

Ker poslujemo z velikim številom slovenskih podjetji, tako pri kompenzacijah, kakor pri drugih finančnih storitvah smo lahko hitri in uspešni tudi pri reševanju vaših terjatev. Cena za naše storitve je odvisna od kompleksnosti zapiranja kompenzacijskih verig.

Vrednostni papirji

V družbi UNING že od ustanovitve redno spremljamo in svetujemo na trgu vrednostnih papirjev. Skozi povezave z več borznoposredniškimi družbami (BPD) in borznimi posredniki razpolagamo s kvalitetno zbirko analiz, mnenj in informacij na trgu v Sloveniji in tujini. Na podlagi tega vam svetujemo v katere vrednostne papirje se v danem trenutku najbolj splača investirati.

Potek sodelovanja

V primeru, da še nimate odprtega trgovalnega računa na eni od BPD, vam ga pomagamo odpreti. V naslednjem koraku vas seznanimo s trenutnim stanjem na trgu vrednostnih papirjev (VP). Naložbe v VP so lahko dolgoročne-investicijske ali kratkoročne-špekulativne narave. Odvisno za katero vrsto naložb se odločite, vam svetujemo nakup v tistem trenutku najprimernejših VP.

Redno spremljamo gibanje tečajev VP, ki smo jih izbrali za vas in vam sporočamo stanje vašega portfelja. Odločitev za prodajo in unovčenje VP sprejmemo in potrdimo skupaj. Način plačila naših storitev je mogoč v enkratnem znesku, kar velja pri dolgoročnih naložbah ali pa kot delitev dobička pri kratkoročnih investicijah.

Razpisi, subvencije in povratna sredstva

Z dobrim poznavanjem finančnih trgov, dolgoletnimi izkušnjami, kvalitetnimi informacijami in analizami omogočamo našim poslovnim partnerjem vpogled v vrsto možnosti, ki jih ponujajo ti trgi.

Vir financiranja za podjetja in projekte so lahko tudi različni domači in mednarodni razpisi. Pri razmišljanju o pridobitvi subvencij ali povratnih sredstev je pomembno, da poznamo usmeritve financerjev. Razpisi so pretežno razvojne narave, namenjeni tehnološko intenzivnim podjetjem s potencialom hitre rasti in cilji globalne komercializacije. V primeru mednarodnih razpisov je potrebno oblikovati razpisni konzorcij s podjetji in inštitucijami iz tujine.

Na razpisih je mogoče pridobiti nepovratna sredstva v obliki subvencij, povratna sredstva ali pa razpisovalec ponudi garancije oz. subvencionirano obrestno mero za razvojne kredite.

Iskanje razpisov poteka na 2 načina:

 • vi nam predstavite vaše razvojne projekte, nato mi za vas poiščemo ustrezni razpis,
 • vi sami najdete razpis, ki vas zanima.

V obeh primerih skupaj preučimo razpisno dokumentacijo potem vam pomagamo pri pripravi in oddaji razpisa. Na vašo željo vam izdelamo tudi poslovni in finančni načrt, ki sta najpomembnejša vsebinska dela večine razpisov. Obseg sodelovanja je odvisen od vsakokratnega dogovora. Cena storitve je navadno sestavljena iz manjšega fiksnega dela, plačljivega ob oddaji razpisa ter % od pridobljenih sredstev.

Za pridobitev subvencioniranih sredstev nas prosim kontaktirajte.

Koristne povezave:

Slovenski podjetniški sklad:
http://www.podjetniskisklad.si/

Slovenski regionalno razvojni sklad:
http://www.regionalnisklad.si/razpisi

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport/javne-objave/