Naložbe

Sodelujmo za napredek.

Obrestne mere za depozite pri bankah so zelo nizke. V kolikor imate prosta denarna sredstva, ki jih trenutno ne potrebujete, želeli pa bi varno in donosno naložbo, vam nudimo kratkoročne plasmaje v slovenska podjetja.

Letni donos tovrstnih naložb je 7% do 12%.

Denarna sredstva lahko naložite v obliki kratkoročnih posojil izbranemu slovenskemu podjetju. Ročnost posojil je 3 do 12 mesecev z možnostjo podaljšanja. Donosnost posojil je odvisna od bonitete posojilojemalcev ter oblike zavarovanja.

Kdo so posojilojemalci?

Slovenska podjetja, katera uvrstimo v našo ponudbo so skrbno izbrana in selekcijonirana. Tekoče jih spremljamo in analiziramo njihovo poslovanje, poznamo njihovo zgodovino in poslovne načrte.

Kako začeti in zaključiti plasma?

Plasmaji prostih sredstev za fizične osebe