Posojila

Sodelujmo za napredek.

V primeru izpada tekoče likvidnosti, ki je posledica plačilne nediscipline, dolgih plačilnih rokov ali ne v naprej planiranih naložb vam nudimo alternativno premostitveno financiranje. Celoten strošek premostitvenega posojila je nižji od 1,8% mesečno in je konkurenčen odkupu terjatev ali popustom pri predčasnem plačilu (cassa sconto).

Prvi del stroška za kratkoročna premostitvena posojila predstavlja pogodbena obrestna mera, ki je pogojena s tržnimi razmerami. V tem trenutku se giba med 0,6% in 1,0% mesečno. Odvisna je tudi od zavarovanja in bonitete podjetja.

Drugi del cene predstavljajo stroški naših storitev, ki so odvisni od višine posojila in dobe kreditiranja. Skupni strošek posojila ne presega 1,8% mesečno.

Posojilni pogoji v odvisnosti od zavarovanja:

VRSTA ZAVAROVANJA MESEČNI STROŠEK
Izvršnica, menice 0,8%1,0%
Osebno poroštvo 0,7%0,9%
Odstop – cesija terjatev 0,7%0,9%
Tiha cesija terjatev 0,7%0,9%
Asignacija kvalitetnih terjatev 0,6%0,8%
Zavarovalna polica 0,6%0,8%
Tržni vrednostni papirji 0,6%0,8%
Hipoteka ni potrebna

Srednjeročna ali dolgoročna posojila

Posojilni pogoji so ugodnejši kot pri kratkoročnih posojilih in so predvsem odvisni od oblik zavarovanja, ki so lahko sledeča:

  • zavarovanje s poroštvom
  • zavarovanje s tržnimi vrednostnimi papirji
  • zavarovanje z odstopom kvalitetnih terjatev do domačih ali tujih podjetji
  • zavarovanje z zavarovalno polico
  • zavarovanje s hipoteko

Prosimo vas, da nas za srednje in dolgoročna posojila kontaktirate ali nam pošljete vprašanja po elektronski pošti, kjer boste dobili natančnejše informacije glede obrestnih mer, ročnosti in ostalih pogojev pridobitve posojila na podlagi zgornjih zavarovanj.

Cena naših storitev je odvisna od višine in dobe kreditiranja in se opredeli v generalni pogodbi.